ยอมถอย! มท.1 เซ็นลงนามถอนกฎหมายต่างชาติซื้อที่ดิน

ยอมถอยมท.1 เซ็นเซ็นชื่อถอนข้อบังคับต่างประเทศซื้อที่ดิน ข้างหลังโดนวิภาควิจารณ์ขายบ้านขายเมือง จัดแจงชง คณะรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน

รายงานข่าวสารจากทำเนียบรัฐบาลเผยออกมาว่า เศรษฐศาสตร์ ได้รับหนังสือจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเซ็นชื่อโดย พล.อำเภออนุดงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะเสนอให้ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรีในวันที่ พ.ย. 2565 ขอถอนเรื่องร่างกฎกระทรวงการได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นที่อยู่ที่อาศัยของคนต่างด้าวตามมารกาเกลื่อนกลาดระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนโดยการดึงดูดคนต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพสูงสู่เมืองไทย พุทธศักราช … ออกมาจากความเห็นชอบ คณะรัฐมนตรีซึ่งได้มีการอนุมัติแนวทางไปช่วงวันที่ 25 เดือนตุลาคม 2565 ข้างหลังมีเสียงคัดค้านจำนวนไม่น้อยอีกทั้งประชากรและก็ข้างการบ้านการเมืองว่าเป็นการขายบ้านขายเมือง

เศรษฐศาสตร์

ระหว่างที่ พล.อำเภอประยุทธ์ จันทร์อร่อย นายกฯแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็มีความกังวลใจต่อหัวข้อนี้อย่างยิ่งเช่นเดียวกัน คาดว่ามีความน่าจะเป็นสูงที่จะยกเลิกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่นี้

แม้ห้องประชุม คณะรัฐมนตรี ลงความเห็นเห็นด้วยว่าให้ถอนร่างกฎกระทรวงดังที่กล่าวมาข้างต้นออก กระจ่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่อยู่ระหว่างการพิเคราะห์เพื่อออกร่างกฎกระทรวงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ไม่ต้องพินิจต่อ และก็ให้ยกเลิกในทันทีทันใด ในช่วงเวลาที่กฎกระทรวงเดิมที่ประกาศใช้เมื่อปี 2545 ยังคงอยู่

 

บีบหัวใจ สาวพิการคลานลงจากเครื่องบิน เผยเจอให้จ่ายค่าวีลแชร์ หลังบินถึงกรุงเทพฯ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เศรษฐศาสตร์ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร